Przewidziany w obowiązującym porządku prawnym szczególny, regulowany sposób kalkulacji cen i stawek opłat za usługi wodociągowe i kanalizacyjne, a także wprowadzenie administracyjnej kontroli prawidłowości dokonywania tej kalkulacji służy realizacji dwóch celów. Z jednej strony jest wyrazem dbałości ustawodawcy o zapewnienie powszechnej dostępności przedmiotowych usług, czego gwarancję powinno dać utrzymywanie cen i stawek opłat na społecznie akceptowalnym poziomie. Z drugiej zaś strony przedmiotowe regulacje powinny zapewniać właściwą jakość i ciągłość świadczenia przedmiotowych usług, do czego w założeniu ma się przyczynić nakaz uwzględniania w niezbędnych przychodach przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i przygotowywanych przez nie taryfach wszelkich celowych kosztów działalności.

(...)

Studia Prawa Publicznego Nr 1(5) / 2014 r.

Ostatnie wpisy

Nadchodzą zmiany w ustawie branżowej

Aktualności

Dziś w Warszawie zakończył się Kongres Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej ENVICON WATER 2019, w...

18-06-2019

Czytaj więcej

Czy potrzebujemy nowej ustawy branżowej?

Analizy prawne

Wiadomość o tym, iż Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpoczęło prace...

17-06-2019

Czytaj więcej

Nowelizacja Prawa wodnego rekomendowana Radzie Ministrów

Aktualności

Na dzień 10 czerwca 2019 r. datowana jest najnowsza wersja projektu ustawy...

12-06-2019

Czytaj więcej