Skrócenie taryf a taryfy tymczasowe

Analizy prawne

Zgodnie z art. 24j u.z.z.w. w uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeżeli wynika...

02-10-2019

Czytaj więcej

Zawieranie umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach…

Analizy prawne

Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobami korzystającymi...

06-09-2019

Czytaj więcej

Czy kserowanie dowodów osobistych jest dopuszczalne?

Analizy prawne

W dniu 12 lipca 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia...

08-08-2019

Czytaj więcej

Spółki komunalne a nowelizacja ustawy śmieciowej

Analizy prawne

Dnia 19 lipca 2019 r. Sejm ostatecznie uchwalił ustawę o zmianie ustawy...

26-07-2019

Czytaj więcej

Ograniczanie przez gminę korzystania z wody w czasie suszy

Analizy prawne

W ostatnim czasie coraz więcej gmin decyduje się na wprowadzanie, w okresie...

19-07-2019

Czytaj więcej

Ustawa zamrażająca ceny energii po zmianach

Analizy prawne

W dniu 29 czerwca 2019 r. weszła w życie oczekiwana od kilku...

11-07-2019

Czytaj więcej

Czy potrzebujemy nowej ustawy branżowej?

Analizy prawne

Wiadomość o tym, iż Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpoczęło prace...

17-06-2019

Czytaj więcej

Problematyczne związki i porozumienia

Analizy prawne

RZGW w Warszawie postanowieniem z dnia 13 maja 2019 r. odmówiło jednej...

11-06-2019

Czytaj więcej

Zawieranie umów a tytuł prawny do nieruchomości

Analizy prawne

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne regularnie mierzą się z pytaniem czy zawsze z każdym podmiotem...

04-06-2019

Czytaj więcej

Co grozi spółkom komunalnym za niewypełnienie obowiązków z zakresu…

Analizy prawne

W ostatnim czasie, w artykułach pt. „Elektromobilność w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych” oraz „Elektromobilność...

17-05-2019

Czytaj więcej

Skrócenie czasu obowiązywania taryf

Analizy prawne

W marcu 2018 r. wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne w kraju złożyły...

24-04-2019

Czytaj więcej

Przychodzi radny do spółki komunalnej, czyli słów kilka o…

Analizy prawne

Od bieżącej kadencji samorządowej, która rozpoczęła się dnia 21 października 2018 r...

25-03-2019

Czytaj więcej

Istotne zmiany w Kodeksie spółek handlowych

Analizy prawne

Prezes jednoosobowego zarządu spółki z o.o. nie złoży już rezygnacji z pełnionej...

19-03-2019

Czytaj więcej

Właściwa stawka VAT na usługi przedsiębiorstw wodociągowych

Analizy prawne

Ministerstwo Finansów prowadzi obecnie intensywne prace nad wprowadzeniem nowych wykazów towarów i...

06-03-2019

Czytaj więcej

Elektromobilność a spółki komunalne w związkach i porozumieniach samorządowych

Analizy prawne

W ostatnim czasie w artykule pt. „Elektromobilność w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych” informowaliśmy o...

04-03-2019

Czytaj więcej

Przedawnienie roszczeń z umowy o dostarczanie wody i odprowadzania…

Analizy prawne

Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawiera w sobie dwojakiego...

05-02-2019

Czytaj więcej

Zamrożenie cen prądu w praktyce

Analizy prawne

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje uchwalona przez Sejm pod koniec grudnia...

25-01-2019

Czytaj więcej

Opłaty za usługi wodne za odprowadzanie wód opadowych i…

Analizy prawne

Minął rok od wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017...

15-01-2019

Czytaj więcej

Cyberbezpieczeństwo w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych

Analizy prawne

Cyberbezpieczeństwo – to nowe zagadnienie, z którym musi się zmierzyć branża wodociągowo-kanalizacyjna...

09-01-2019

Czytaj więcej

Wody Polskie ustalają interpretację przepisów - taryfy do zmiany?

Analizy prawne

Pismem z dnia 16 listopada 2018 r. Jarosław Czarnecki - Zastępca Prezesa...

22-11-2018

Czytaj więcej

Kto odpowiada za przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Analizy prawne

Gminy, mając na uwadze obowiązek utrzymania porządku i czystości na swoim terenie...

22-10-2018

Czytaj więcej

Problematyczny art. 24i u.z.z.w., czyli kiedy mamy do czynienia…

Analizy prawne

Zgodnie z art. 24i u.z.z.w. w okresie pierwszych 18 miesięcy od dnia...

24-09-2018

Czytaj więcej

Wynagrodzenia za nabycie urządzeń przesyłowych

Analizy prawne

W sierpniu bieżącego roku minęło dokładnie 10 lat od wejścia w życie...

19-09-2018

Czytaj więcej

Procedura taryfowa w okresie przejściowym

Analizy prawne

W myśl ustawy nowelizującej, taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej...

26-02-2018

Czytaj więcej

Rozporządzenie taryfowe: jednak ścieżka cenowa?

Analizy prawne

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia taryfowego z dnia...

26-02-2018

Czytaj więcej