W dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej - Samorząd i Administracja opublikowany został artykuł pt. "Brak prawidłowej publikacji całej taryfy może spowodować problemy dla firm wodociągowych" autorstwa redaktora naczelnego Jerzmanowski AQUA - mec. Łukasza Ciszewskiego.

Tekst stanowi omówienie potencjalnych problemów praktycznych, z jakimi mogą się mierzyć w przyszłości przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, a wynikających z nieprawidłowej publikacji taryf przez część dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

Zapraszamy do zapoznania się z nowa publikacją.

Ostatnie wpisy

Zmiany w zakresie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub…

Aktualności

W ostatnim czasie wprowadzono szereg nowych rozwiązań prawnych w zakresie zasad prowadzenia...

20-09-2019

Czytaj więcej

Udostępnianie gminnej infrastruktury. Czynność pozorna w VAT?

Orzecznictwo

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmawia wydawania Gminom interpretacji w sprawie odliczania VAT...

19-09-2019

Czytaj więcej

Zmiana wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

Aktualności

W dniu 9 września 2019 r. został ogłoszony Komunikat Ministra Inwestycji i...

13-09-2019

Czytaj więcej