"Z uwagi na skragi składane do sądów administracyjnych od ostatecznych decyzji Wód Polskich w przedmiocie ustalenia opłat za usługi wodne za pobó wód, od początku lipca bieżącego roku publikowane są kolejne wyroku wojewódzkich sądów administracyjnych roztrzygające wątpliwości interpretacyjne na tle stosowania przepisów ustawy z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (...)"

Serwis Administracyjno-Samorząodowy nr 5 (262) 2018 r.

Ostatnie wpisy

Zmiany w zakresie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub…

Aktualności

W ostatnim czasie wprowadzono szereg nowych rozwiązań prawnych w zakresie zasad prowadzenia...

20-09-2019

Czytaj więcej

Udostępnianie gminnej infrastruktury. Czynność pozorna w VAT?

Orzecznictwo

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmawia wydawania Gminom interpretacji w sprawie odliczania VAT...

19-09-2019

Czytaj więcej

Zmiana wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

Aktualności

W dniu 9 września 2019 r. został ogłoszony Komunikat Ministra Inwestycji i...

13-09-2019

Czytaj więcej