Budowa przydomowych przepompowni ścieków w niektórych przypadkach wiąże się z kosztem nawet kilkunastu tysięcy złotych. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, co oczywiste, częstokroć nie chcą samodzielnie finansować takich inwestycji jako służących wyłącznie potrzebom indywidualnych odbiorców usług.

W związku z tym powstaje pytanie, czy obowiązujące przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stanowią podstawę do nałożenia na odbiorców usług obowiązku poniesienia kosztów budowy przepompowni?

O problematyce przydomowych przepompowni ścieków w najnowszym wydaniu miesięcznika Wodociągi-Kanalizacja pisze Jakub Pawłowskiego. Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu pt. "Budowa i finansowanie przydomowych przepompowni ścieków".

Ostatnie wpisy

Zmiany w zakresie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub…

Aktualności

W ostatnim czasie wprowadzono szereg nowych rozwiązań prawnych w zakresie zasad prowadzenia...

20-09-2019

Czytaj więcej

Udostępnianie gminnej infrastruktury. Czynność pozorna w VAT?

Orzecznictwo

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmawia wydawania Gminom interpretacji w sprawie odliczania VAT...

19-09-2019

Czytaj więcej

Zmiana wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

Aktualności

W dniu 9 września 2019 r. został ogłoszony Komunikat Ministra Inwestycji i...

13-09-2019

Czytaj więcej