Budowa przydomowych przepompowni ścieków w niektórych przypadkach wiąże się z kosztem nawet kilkunastu tysięcy złotych. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, co oczywiste, częstokroć nie chcą samodzielnie finansować takich inwestycji jako służących wyłącznie potrzebom indywidualnych odbiorców usług.

W związku z tym powstaje pytanie, czy obowiązujące przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stanowią podstawę do nałożenia na odbiorców usług obowiązku poniesienia kosztów budowy przepompowni?

O problematyce przydomowych przepompowni ścieków w najnowszym wydaniu miesięcznika Wodociągi-Kanalizacja pisze Jakub Pawłowskiego. Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu pt. "Budowa i finansowanie przydomowych przepompowni ścieków".

Ostatnie wpisy

Pierwsza gmina ukarana za niestosowanie przepisów RODO

Orzecznictwo

Pierwsza kara finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego za naruszenie rozporządzenia ogólnego o...

12-11-2019

Czytaj więcej

Wydawanie warunków technicznych - nowelizacja przyjęta przez Rząd

Aktualności

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw...

07-11-2019

Czytaj więcej

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków a pozwolenie wodnoprawne

Analizy prawne

Na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie została zamieszczona informacja dotycząca wymogu...

05-11-2019

Czytaj więcej