W dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej - Samorząd i Administracja opublikowany został artykuł pt. "Metry sześcienne niezgody, czyli konsekwencje zbyt pospiesznej legislacji" autorstwa redaktora naczelnego Jerzmanowski AQUA - mec. Łukasza Ciszewskiego.

Tekst stanowi obszerne omówienie poglądów wyrażonych w orzecznictwie sądowym w kontekście wymierzania przez organ regulacyjny opłat stałych za usługi wodne - za pobór wód.

Zapraszamy do zapoznania się z nowa publikacją.

Ostatnie wpisy

Pierwsza gmina ukarana za niestosowanie przepisów RODO

Orzecznictwo

Pierwsza kara finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego za naruszenie rozporządzenia ogólnego o...

12-11-2019

Czytaj więcej

Wydawanie warunków technicznych - nowelizacja przyjęta przez Rząd

Aktualności

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw...

07-11-2019

Czytaj więcej

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków a pozwolenie wodnoprawne

Analizy prawne

Na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie została zamieszczona informacja dotycząca wymogu...

05-11-2019

Czytaj więcej