Na kilka dni przed wejściem nowych przepisów w życie, na łamach dzisiejszego wydania Dziennika Gazety Prawnej problematykę taryf oraz wątpliwości wynikające z brzmienia przepisów przejściowych nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, omawia mec. Łukasz Ciszewski - redaktor naczelny Aqua Jerzmanowski.

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją.

Ostatnie wpisy

Nadchodzą zmiany w ustawie branżowej

Aktualności

Dziś w Warszawie zakończył się Kongres Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej ENVICON WATER 2019, w...

18-06-2019

Czytaj więcej

Czy potrzebujemy nowej ustawy branżowej?

Analizy prawne

Wiadomość o tym, iż Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpoczęło prace...

17-06-2019

Czytaj więcej

Nowelizacja Prawa wodnego rekomendowana Radzie Ministrów

Aktualności

Na dzień 10 czerwca 2019 r. datowana jest najnowsza wersja projektu ustawy...

12-06-2019

Czytaj więcej