Korzystanie przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne ze środków unijnych jest bez wątpienia ogromnym przywilejem i szansą na zapewnienie możliwie szerokiego dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych.

Jednak z uwagi na ostatnie orzecznictwo sądowe, dobrodziejstwo to może paradoksalnie okazać się dla branży sporym kłopotem.

Wyrokiem z 30 czerwca 2015 r. WSA we Wrocławiu (sygn. akt: II SA/Wr 220/15) w sposób jednoznaczny utrwalił swoją autorską linię orzeczniczą, dotyczącą zasad uwzględnienia w kalkulacji taryfowej amortyzacji od środków trwałych w części sfinansowanej z funduszy UE. W jej świetle, w taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, przedsiębiorstwa wod-kan nie powinny uwzględniać amortyzacji od tej części wartości środków trwał (...)

Więcej: e-czytelnia.abrys.pl

Ostatnie wpisy

Zmiany w zakresie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub…

Aktualności

W ostatnim czasie wprowadzono szereg nowych rozwiązań prawnych w zakresie zasad prowadzenia...

20-09-2019

Czytaj więcej

Udostępnianie gminnej infrastruktury. Czynność pozorna w VAT?

Orzecznictwo

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmawia wydawania Gminom interpretacji w sprawie odliczania VAT...

19-09-2019

Czytaj więcej

Zmiana wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

Aktualności

W dniu 9 września 2019 r. został ogłoszony Komunikat Ministra Inwestycji i...

13-09-2019

Czytaj więcej