W dniu 9 września 2019 r. został ogłoszony Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 (M. P. z dnia 9 września 2019 r. poz. 796). Tym samym od tego dnia obowiązują nowe wytyczne.

Najważniejsze zmiany, jakie można odnotować, to m.in.:

  1. zobowiązaniu beneficjentów i instytucji do weryfikacji kwalifikowalności podatku VAT w przypadku wydatków uczestników projektu i grantobiorców;
  2. rezygnacji z obowiązku aktualizacji szacowania wartości przedmiotu zamówienia przed wszczęciem postępowania;
  3. odbiurokratyzowaniu rozeznania rynku;
  4. dopuszczeniu możliwości zastąpienia rozeznania rynku – zasadą konkurencyjności;
  5. dopuszczeniu możliwości podpisywania umów z wykonawcami w wersji elektronicznej (kwalifikowany podpis);
  6. podniesieniu limitu środków trwałych z 3,5 tys. zł do 10 tys. zł, od którego istnieje obowiązek uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie konieczności pozyskania środków trwałych do projektu;
  7. zniesieniu 40%-owego limitu dodatku zadaniowego personelu projektu.

Zaktualizowane wytyczne pobrać można tutaj. Dostępna jest także wersja nowych wytycznych w trybie „rejestracji zmian”, gdzie uwidocznione są zmiany w porównaniu z wersją wytycznych z 19 lipca 2017 r. (dostępna tutaj).

 

Mateusz Nyklewicz

radca prawny

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. w Poznaniu

Ostatnie wpisy

Firmy wod-kan w sferze gospodarki odpadami

Aktualności

Część przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych prowadzi albo zamierza rozpocząć prowadzenie działalności w sferze odbioru...

17-10-2019

Czytaj więcej

Beneficjent rzeczywisty w spółce gminnej?

Aktualności

Ruszył Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa...

14-10-2019

Czytaj więcej

Ustalenie opłaty z określeniem elementów systemu kanalizacyjnego

Orzecznictwo

Czy decyzja ustalająca opłatę stałą za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych powinna...

10-10-2019

Czytaj więcej